Svenska COPE

Kurser för föräldrar

Kursen har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:

  • Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka.
  • Stress och depressiva symptom minskar.
  • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende.
  • De börjar ta barnets perspektiv.
  • Bättre relationer.
  • Barns beteendeproblem minskar.
  • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.
COPE föräldraskapsstödsprogram
Forskning om programmet
Thank you for your inspiring, relieving, insightful and energizing course! You opened up valuable new perspectives on my current situation.
Lee
Läs mer om

Vad säger våra deltagare om programmet

Anette Svensson

Utvecklare, COPE -samordnare, Kungsbacka kommun
Som COPE-samordnare planerar jag tillsammans med gruppledarna så föräldrar erbjuds COPE-kurser varje termin.

Det som jag tycker är bäst med COPE metoden är:

Att det bygger på empowerment vilket stärker föräldrarna i deras föräldraskap.

Att föräldrar får verktyg att bemöta sitt barn på ett respektfullt sätt.

Att strategierna är kopplade till barnkonventionen.

Jonas Palmqvist

Rektor, förälder
Jag och min fru kände att vi behövde mer erfarenhet. Det är lätt att göra som ens egna föräldrar gjorde.

Genom COPE föräldrakurs har jag lärt mig att hantera situationer på mitt eget sätt. Barnen förstår inte när jag blir stressad och irriterad.

Därför har jag arbetat med mitt tålamod och jag har blivit bättre på att planera och förbereda barnen.


Anders Saltberg

Förälder
När vi fick barn var allt nytt för mig och min fru. Genom COPE-kursen har vi fått träffa andra föräldrar.

Alla var i samma sits och vi lärde oss mycket om föräldraskap genom att diskutera erfarenheter tillsammans. Idag har familjen tillsammans bestämt vilka regler vi har i vårt hem och konflikterna har blivit färre.

Anna Karlsson

Förälder
Genom COPE föräldrakurs har jag utvecklats i mitt föräldraskap. Det finns inga sanningar och det var nyttigt att ta del av andras erfarenheter.

Jag har lärt mig att ha bättre tålamod och förstå hur barn upplever olika situationer. Många självklara saker glöms ofta bort på stressiga morgnar. Nu går livet lite smidigare och lättare.