Vad är föräldrakurs på nätet?

Här ser du introduktionen för föräldrakurs på nätet

Vilka kan gå kursen?

Denna kurs erbjuds genom kommuner och deras verksamhet idag. För att få tillgång till kursen behöver du vända dig till din egen kommun och fråga ifall den erbjuds där.

Nedan ser du en lista på de kommuner som just nu har tillgång till kursen. Ifall din kommun inte är med, rekommenderar vi att du vänder dig till kommunen, ett tips är att börja med socialtjänsten eller familjeenheten och fråga där. Eller kontakta oss ifall du behöver mer information!
 • Innehåll

 • Positiv samvaro, uppmärksamma det positiva, delad uppmärksamhet.
 • Tydliga uppmaningar.
 • Bevara sitt lugn, bortse från negativt beteende.
 • Förbered övergång, Först-sedan.
 • Planera tillsammans.
 • Hantera konflikt.
 • Problemlösning

Introduktion

Föräldrakurs på nätet är en digital utbildning som vänder sig till förälder/föräldrar. Syftet är att föräldrar ska kunna arbeta hemma med kursen och tillsammans med sin coach få uppföljning efter varje genomgången strategi. 
Den här webbaserade kursen har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:
 • Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka.
 • Stress och depressiva symptom minskar.
 • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende. De börjar ta barnets perspektiv.
 • Bättre relationer.
 • Barns beteendeproblem minskar.
 • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.

Kursens olika moment

Filmscener
Varje kurstillfälle innehåller två eller tre filmscener. När du har sett en scen så tänk igenom vilka misstag som du tycker att föräldern gör. Fundera sedan på vilka alternativa sätt som hade varit bättre. Därefter fortsätter du med nästa scen. I alla filmscener är barnen väldigt snälla och följsamma. Scenerna är medvetet gjorda på det sättet eftersom fokus ska vara på föräldrarna och inte på barnen.

Strategin visas

En filmsekvens där du får se exempel på hur strategin kan användas.

Blanketten ”hemuppgift”
Skriv alltid ner hur och när du tänker använda strategin.

Sammanfattning

Efter varje kurstillfälle får du en sammanfattning av strategin.

Coachning

Du får efter att ha testat ett kurstillfälle upp till 20 minuters coachning på telefon av en erfaren kursledare.

Relationstriangel

I triangeln finns de lektioner som kursen innehåller (se nedan). Strategierna i basen bör användas ofta och strategin hantera konflikt sällan.

 • Positiv samvaro och uppmärksamhet samt delad uppmärksamhet
 • Tydliga uppmaningar
 • Bevara sitt lugn och bortse från negativt beteende
 • Förbered övergång och först – sedan
 • Planera tillsammans
 • Hantera konflikt
 • Problemlösning

Kursinnehåll:

Hur blir man COPE certifierad?

I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE föreningen utarbetat en certifiering för COPE kursledare.

För att bli certifierad COPE kursledare krävs bland annat att du har genomgått grundutbildningen.

Forskning om COPE programmet

Flera publiceringar angående detta program har gjorts genom åren. Mellan 2014 – 2019 har vi samlat fyra viktiga rapporter här.
Write your awesome label here.