Kursledarutbildning

Vi utbildar personer som vill arbeta med COPE programmet

Aktuella COPE-kursledarutbildningar och evenemang 2024


COPE-kursledarutbildning, Grundkurs 3-12, 27-29 augusti, Nordic Light Hotel, Stockholm, 7500:- per deltagare inkl. material. Anmälan sker i formulär ned
an. Glöm inte uppge vilken utbildning det gäller! Sista anmälningsdag 1 augusti.


COPE-kursledarutbildning, Påbyggnad Tonår, 30 augusti, kl.9.00-15.00, Nordic Light Hotel, Stockholm, 4000:- per deltagare inkl. material. Anmälan sker i formulär ned
an. Glöm inte uppge vilken utbildning det gäller! Sista anmälningsdag 1 augusti.


Distansutbildning, Föräldrakurs på nätet, 3 september kl. 9-12, 3900:- per deltagare inkl. material . Anmälan sker i fomulär nedan. Glöm inte uppge vilken utbildning det gäller! Sista anmälningsdag 1 augusti. Förkunskaper krävs, du ska ha gått COPE-grundkurs.

Lokal COPE-kursledarutbildning, Grundkurs 3-12 och Påbyggnad Tonår, 16-18 sept. och 19 sept., Bollnäs.  För anmälan maila chatarina.plomer@bollnas.se

Utbildningsinformation

COPE utbildningssystem

Målet med utbildningssystemet är att hålla en hög kvalitet på programmet samtidigt som tillgången på utbildningar ska vara god och kostnaden låg. Nedanstående utbildningssystem för COPE i Sverige har arbetats fram tillsammans med upphovsmannen Charles Cunningham:
  • Grundkurs 3-12/Tonår, 3 dagar
  • Påbyggnadskurs 3-12/Tonår, 1 dag
  • De två första kurserna hålls om möjligt tillsammans med certifierad kursledare och/eller under handledning
  • Certifiering, se nedan
  • Fortbildning, 1 dag

Ledarskapsprogrammen

Grundkurs 3-12/Tonår
Viktiga kvalifikationer för att bli kursledare är pedagogisk kompetens, kunskap om barn och vana vid att leda grupper. COPE kan ledas av pedagoger inom förskola/skola, socialarbetare, psykologer, sjuksköterskor m fl.
Påbyggnadskurs 3-12/Tonår

Ytterligare information

Certifiering
Genom att fylla i en checklista efter varje kurstillfälle under tre föräldrakurser eller genom att spela in sig själv under ett kurstillfälle, skicka in materialet till COPE Centret för bedömning och diskussion, kan man bli certifierad kursledare.
Fortbildning
Certifierade kursledare har en möjlighet att med en fortbildning fördjupa sin kunskap om metodiken, teorin och pedagogiken.
Kursledarutbildare
I Sverige har vi 3 aktiva, kompetenta kursledarutbildare. Dessa är utbildade av Charles Cunningham. Dessa bor utspridda i Sverige för att kunna möta utbildningsbehovet i hela landet.

Utbildningar för professionella​

COPE Grundkurs
3-12/Tonår
COPE
Påbyggnadskurs
Fortbildning,
påbyggnad nivå 3
COPE Grundkurs
3-12/Tonår
Svenska COPE Centret erbjuder kommuner/regioner att köpa in utbildningar som lokala kurser.
Samtliga priser exklusive moms

Grundkurs 3-12/Tonår
:  Tre dagar 102.000 kr
Påbyggnadskurs 3-12/Tonår:  En dag 35.000 kr
Fortbildningsdag, Nivå 3:  En dag 35.000 kr

Kostnader för manual och film tillkommer
Beställning av manual och film: natalia.enforsen@skane.se
Eftersom grundkursen bara kan tillgodose den ena av de två ålderskategorier som programmet omfattar, så kan den som har gått grundkursen komplettera sin utbildning med en endagskurs för den ålder man fattas.

COPE är utformad för att svara mot de behov som föräldrar till barn/ungdomar med utagerande problematik kan ha, men har en allmängiltighet som gör att den kan vara ett stöd åt de flesta föräldrar.

Strategierna som används är olika för ett litet barn och en mogen tonåring, därför behövs två versioner.

Kostnad
: 4000 kr. /heldag. Material som manual och film ingår i kostnaden.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan deltagare. 

Kommande kurser annonseras på hemsidan så fort de är färdigplanerade.
Målgrupp
Kursledare med erfarenhet av minst två COPE-kurserKursens innehåll bygger på deltagarnas egna frågor och erfarenheter, ger fördjupad kunskap om metodik.

Kostnad

4000 kr/heldag

Svenska COPE Centret erbjuder kommuner/regioner att köpa in utbildningar som lokala kurser.

Samtliga priser exklusive moms

Grundkurs 3-12/TonårTre dagar102.000 kr
Påbyggnadskurs 3-12/TonårEn dag35.000 kr
Fortbildningsdag, Nivå 3En dag35.000 kr

Kostnader för manual och film tillkommer

Beställning av manual och film: katrinka.nilsson@skane.se


I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE utarbetat en certifiering för COPE kursledare.
För att bli certifierad COPE kursledare krävs bland annat att du har genomgått grundutbildningen.

Forskning om COPE programmet

Flera publiceringar angående detta program har gjorts genom åren. Mellan 2014 – 2019 har vi samlat fyra viktiga rapporter här.
Write your awesome label here.