Svenska COPE

Community Parent Education Program

COPE är ett föräldraskapsstödsprogram som riktar sig till både föräldrar och professionella 

Vad är COPE?

COPE är ett föräldraskapstödsprogram som riktar sig till både professionella och föräldrar. 
 • Om programmet
 • Syfte och upplägg
 • Innehåll
 • Läs mer >>

COPE filmer

Se filmerna om COPE-programmet.

Write your awesome label here.

COPE filmen

COPE filmen är en presentation av vårt arbete i samarbete med Borås kommun
Write your awesome label here.

Cope föräldrakurs

Borås Stad erbjuder föräldrakurser till dig som känner att du vill ha stöd i din föräldraroll.

Kurser för föräldrar

Kursen har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:
 1. Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka.
 2. Stress och depressiva symptom minskar.
 3. Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende.
 4. De börjar ta barnets perspektiv.
 5. Bättre relationer.
 6. Barns beteendeproblem minskar.
 7. Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.
COPE föräldraskapsstödsprogram
Hur ser en träff ut?
Forskning om programmet

COPE-programmet bygger på beprövade metoder

COPE- programmet har utarbetats av professor Charles Cunningham vid McMaster’s Children’s Hospital i Hamilton, Ontario.

COPE föräldraskapsstödsprogram

COPE kommer ursprungligen från Kanada, men finns i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Programmet har en väl beprövad manual som finns översatt till svenska.

Hur ser en träff ut?

Varje gruppträff är noga strukturerad och avhandlar en strategi. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt för att bryta negativa cirklar i samspelet.....

Forskning om programmet

Aktuell forskning genomförd i Sverige visar, att föräldrar som gått COPE är mycket nöjda. Studien visar att beteendeproblemen hos barnen minskade med 92% av barnen. 

Hur ser en träff ut?

Varje gruppträff är noga strukturerad och avhandlar en strategi.

Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt för att bryta negativa  cirklar i samspelet.

Föräldrar får också arbeta med hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon, hur man kan bortse från vissa mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner, hur man kan förebygga och planera för att hantera problemsituationer och hur man kan förhålla sig när barnet gått för långt. En problemlösningsstrategi ingår också.

Forskning om programmet

Effekter av föräldrastöd

Utvärdering på uppdrag av Socialstyrelsen
Publiceringsår: 2015
Ansvarig: Socialstyrelsen.se

Föräldrastöd & Tonåringar

Rapport till Länsstyrelserna. Publiceringsår: 2015
Ansvarig: Elin Alfredsson, Anders Broberg & Ulf Axberg, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

Örebroavhandling

Först att granska effekt av föräldrastöd över tid​Publiceringsår: 2016Ansvarig: Viveca Olofsson, Örebro universitet

Bli COPE-kursledare!

Vi utbildar personer som vill arbeta med COPE programmet.

COPE erbjuder 3 olika utbildningar
.
Grundkurs, Påbyggnadskurs och Fortbildning/Nivå 3.

Kontakta oss för att veta mer, eller klicka nedan ifall du vill fortsätta läsa och se Aktuella COPE-kursledarutbildningar och evenemang.
Write your awesome label here.
Tack för din inspirerande, lättande, insiktsfulla och energigivande kurs! Du öppnade upp värdefulla nya perspektiv på mitt nuvarande föräldraskap.
Läs mer om

Vad säger våra deltagare om programmet

Anette Svensson

Utvecklare, COPE -samordnare, Kungsbacka kommun
Som COPE-samordnare planerar jag tillsammans med gruppledarna så föräldrar erbjuds COPE-kurser varje termin.

Det som jag tycker är bäst med COPE metoden är:

Att det bygger på empowerment vilket stärker föräldrarna i deras föräldraskap.

Att föräldrar får verktyg att bemöta sitt barn på ett respektfullt sätt.

Att strategierna är kopplade till barnkonventionen.

Jonas Palmqvist

Rektor, förälder
Jag och min fru kände att vi behövde mer erfarenhet. Det är lätt att göra som ens egna föräldrar gjorde.

Genom COPE föräldrakurs har jag lärt mig att hantera situationer på mitt eget sätt. Barnen förstår inte när jag blir stressad och irriterad.

Därför har jag arbetat med mitt tålamod och jag har blivit bättre på att planera och förbereda barnen.


Anders Saltberg

Förälder
När vi fick barn var allt nytt för mig och min fru. Genom COPE-kursen har vi fått träffa andra föräldrar.

Alla var i samma sits och vi lärde oss mycket om föräldraskap genom att diskutera erfarenheter tillsammans. Idag har familjen tillsammans bestämt vilka regler vi har i vårt hem och konflikterna har blivit färre.

Anna Karlsson

Förälder
Genom COPE föräldrakurs har jag utvecklats i mitt föräldraskap. Det finns inga sanningar och det var nyttigt att ta del av andras erfarenheter.

Jag har lärt mig att ha bättre tålamod och förstå hur barn upplever olika situationer. Många självklara saker glöms ofta bort på stressiga morgnar. Nu går livet lite smidigare och lättare.

Svenska COPE

COPE har funnits i Sverige sen år 2000 och erbjuds som föräldraskapsstöd i en tredjedel av landets kommuner och i regioner inom t.ex. habilitering, BUP och NP-team.
Svenska COPE har som ändamål att i samverkan med upphovsmannen professor Charles Cunningham verka för att:
 • Information sprids om COPE-programmet i Sverige
 • Programmets höga kvalitet bibehålls vid implementeringen
 • Erfarenheter av programmet dokumenteras och sprids
 • Metodiken utvecklas och anpassas till svenska förhållanden
 • Utbildning av COPE- kursledare kommer till stånd
 • Samverkan kring forskning och utvärdering kommer till stånd
Svenska COPE

Kontakta oss

Förnamn
Efternamn
E-post
Meddelande
Thank you!