Material för kursledare

Här kan du hitta rapporter och utvärderingar av COPE, kursmaterial, samt användbara tips om du ska starta och hålla kurser.

Forskning om COPE programmet

Flera publiceringar angående detta program har gjorts genom åren. Mellan 2014 – 2019 har vi samlat fyra viktiga rapporter här.
Write your awesome label here.