Lesson series

Föräldrakurs ungdom

Den här webbaserade kursen har sin grund i evidensbaserade strategier, som har följande kända effekter:

  • Föräldrarna får verktyg och nya sätt att tänka.
  • Stress och depressiva symptom minskar.
  • Föräldrarna slutar att reagera negativt på barnens beteende. De börjar ta barnets perspektiv.
  • Bättre relationer.
  • Barns beteendeproblem minskar.
  • Föräldrarna känner ny glädje i sitt föräldraskap.