logo
  • Hem
  • Nyhetsarkiv
  • Välkomna att anmäla er till Fortbildningsdagen, 5 september i Stockholm

Välkomna att anmäla er till Fortbildningsdagen, 5 september i Stockholm

Svenska COPE-Centret bjuder in till en Fortbildningsdag, Nivå 3. Dagen riktar sig till dig som haft en eller flera COPE–föräldrakurser.

Syftet med denna fortbildningsinsats är att den bidrar till kvalitetssäkring och utveckling av COPE-kurserna. Under dagen repeteras metodfrågor och kompletteras med de förändringar i manual och innehåll som tillkommit.

Denna fortbildningsdag kommer också att handla om manual och metodtrogenhet, kursledarroll samt grupprocesser. Deltagare får även tillfälle att ställa frågor och diskutera utifrån egna erfarenheter tillsammans med andra kursledare. Denna utbildningsdag har hittills bara kunnat arrangeras vid ett fåtal tillfällen i Sverige, men varit mycket uppskattad av dem som gått den. Kursspråket är svenska. Kursintyg utfärdas.

Tid: Onsdagen den 5 september, 2018, klockan 09.00 – 16.00

Plats: Bolinders Konferens, Stockholm

Deltagaravgift: 2500 kr. (exklusive moms). I deltagaravgiften ingår för- och eftermiddagsfika samt material. Lunch ordnar deltagare på egen hand.

Anmälan: Se under Kurser

 

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt