logo

Nationell nätverksdag, Borlänge-2017

Givande nationell nätverksdag i Borlänge

Vi som var i Borlänge den 25 april hade en väldigt trevlig dag med både föreläsningar och mingel med erfarenhetsutbyte!

Vi har två syften med våra nationella nätverksdagar. Det första är att vi vill samla COPE-kursledare, utbyta erfarenheter och få ny energi i rollen som kursledare! Det andra är att vi vill erbjuda kunskapspåfyllnad i ämnen som vi tror att ni som träffar föräldrar kan ha nytta av.

En av föreläsarna var Mehrdad Darvishpour som pratade om vilka processer som påverkar hur våra roller i en familj förändras. Vi påverkas av klass, generation, socioekonomi och jämställdhet. I familjer som kommer till Sverige blir dessa förändringar mer påtagliga och familjekonstellationen som var statisk i hemlandet blir nu påverkad. Mehrdad pekar på att lagar behöver ändras och barnets rättigheter stärkas, samt att integration och ökad delaktighet är en förutsättning för jämställdhet.

På eftermiddagen lyssnade vi på Jonas Svensson som tog med oss på en resa i teknikens värld. Jonas pratade om hur tekniken påverkar anknytning, familjerelationer och vad vi vuxna kan göra. Hur påverkas vi av att ständigt vara uppkopplade och tillgängliga? En intressant och ögonöppnande föreläsning om sådant vi bör veta, men inte alltid känner till.

Tack till föreläsare och deltagare för en väldigt givande dag!

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt