logo

Lokal och central kurs

Lokal kurs

Svenska COPE Centret erbjuder kommuner/regioner att köpa in utbildningarna som lokala kurser. På så sätt kan man dels få ner kurskostnaden lite, dels göra större utbildningsinsatser.

  • Grundkurs 3-12 kostar 102.000 kr under förutsättning att man får 30 deltagare (= medlemsavg. 500 kr/delt.) I den kostnaden ingår dessutom kursledarutbildarens arvode och omkostnader, provision till upphovsmannen samt Centrets arvode.
  • Grundkurs Tonår kostar 96.000 kr då provisionen till upphovsmannen utgår.
  • Påbyggnadskurs 3-12/Tonår kostar 35.000 kr, det avser kursledarutbildarens arvode och omkostnader samt Centrets arvode.
  • Fortbildningsdag, Nivå 3, kostar 35.000 kr, det avser kursledarutbildarens arvode och omkostnader samt Centrets arvode.

Generellt för dessa kurser är, att Kommunen/regionen kan sälja platser externt som de inte behöver själv och då höja avgiften för att på det sättet få ekonomin att gå ihop. Centret lägger sig inte i vilka priser lokala anordnare tar för deltagande.Samtliga priser är exkl moms.

Följande regler gäller för alla kurserna:

Centret ombesörjer annonsering av kurserna på Svenska COPE Föreningens hemsida.

Centret tillhandahåller godkänd utbildare och står för dennes arvode, resa och logi liksom PP-hand-outs, utvärderingar, certifieringslistor samt kursintyg. Alla kursdeltagare får i och med att de gått grundkursen medlemsskap i Svenska COPE Föreningen, vilket ger tillgång till information och stöd via hemsidan samt möjlighet att bli certifierad COPE kursledare.

Arrangören tar emot anmälningar och debiterar deltagare kursavgift.

Arrangören tillhandahåller en lokal som rymmer 30 personer i smågrupper, möjlighet att visa PP och DVD och gärna en stor tavla eller blädderblocksstativ.

Arrangören tillhandahåller förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch får varje deltagare själv ordna.

Arrangören skickar deltagarlista till COPE Centret efter avslutad kurs, så att deltagarna kan få intyg på att de genomgått utbildningen.

Vid avbokning senast en månad före utbildning äger Svenska COPE Centret ej rätt att debitera någon avgift. Sker avbokning senast 2 veckor före utbildning får 10 % av arvodet debiteras och vid avbokning senast en vecka före utbildning debiteras 20 % av arvodet. Avbokning senare än en vecka före utbildning innebär debitering av hela utbildningen. Om kursledarutbildaren får förhinder och Svenska COPE Centret inte hinner ordna en annan kursledarutbildare, får arrangören kompensation för detta med 10.000 kr. Om Centret tvingas ställa in en kurs en vecka före kursdatum eller mindre, betalar Centret för icke avbokningsbar lokal.

Beställning av manualer görs i förväg hos katrinka.nilsson@skane . Filmer kan beställas vid samma tillfälle, men också i efterhand.

Central kurs

Vid central kurs står Centret för alla arrangemang, deltagaren erlägger kursavgift och köper material.

 

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt