logo

Från första början

Från Första Början är ett strukturerat föräldragruppsprogram för föräldrar med spädbarn. Programmet kommer ursprungligen från Kanada är skapat av Alison Niccols("Right From the Start"), det ingår dock tillsammans med Småbarnsliv(samma upphovskvinna) i COPE-familjen tillsammans med de två COPE-föräldrakurserna 3-12 och Tonår.

Programmet är videobaserat och innefattar 8 möten.

Vid det första mötet får föräldrarna se en kort videoinspelning som är utgångspunkt för en diskussion om vad anknytning är och dess betydelse. Vid det andra mötet får föräldrarna, med utgångspunkt från videoinspelningar,diskutera lämpliga förhållningssätt som de sedan får öva i hemmet. Vid det tredje mötet diskuteras barns och föräldrars olika temperament och hur dessa påverkar samspelet. Vid det fjärde och femte mötet ligger fokus på att känna igen signaler som visar på att barnet behöver få uppmärksamhet och tröst liksom signaler som uttrycker att barnet uppskattar samspelet med föräldern. Även barnets signaler om att det vill ha en förändring i ett pågående samspel eller att det önskar vara ifred belyses.

Vid det sjätte mötet inriktas  uppmärksamheten på hur föräldern kan följa barnets initiativ vid lek. De två sista mötena behandlar samlat relationen mellan barn och förälder.

Det finns en mindre kontrollerad randomiserade studie av den kanadensiska förlagan riktad till föräldrar vars barn är försenade i utvecklingen(Niccols 2000). I denna studie påvisas tydliga effekter på förekomst av trygg anknytning.

Metodens användning i Sverige

Från Första Början har använts i Sverige sedan 2003. 2005 fanns det c:a 60 föräldragruppledare och c:a 300 föräldrar hade genomgått programmet. Under senare år har Från Första Början mer och mer ersatts av Småbarnsliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt