logo

COPE Påbyggnad 3-12/Tonår

Kurs:

Påbyggnad Tonår

2019

10 maj, Härnösand

24 maj, Göteborg

30 augusti, Malmö

Eftersom grundkursen bara kan tillgodose den ena av de två ålderskategorier som programmet omfattar, så kan den som har gått grundkursen komplettera sin utbildning med en endagskurs för den ålder man fattas.

COPE är utformad för att svara mot de behov som föräldrar till barn/ungdomar med utagerande problematik kan ha, men har en allmängiltighet som gör att den kan vara ett stöd åt de flesta föräldrar. Strategierna som används är olika för ett litet barn och en mogen tonåring, därför behövs två versioner.

Kursledarmanual 1000 kr. samt undervisningsfilm kostar 500 kr. och kan beställas hos Katrinka Nilsson tel. 040 – 33 35 09 eller e-post katrinka.nilsson@skane.se . Kommande kurser annonseras på hemsidan så fort de är färdigplanerade. Katrinka tar också emot intresseanmälningar.

Kommuner/regioner kan även köpa in lokala kurser och på det viset få ner kursavgiften/deltagare. Se Lokal och central kurs.

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt