logo

COPE Grundkurs 3-12/Tonår

Kurs:

2018

Grundkurs 3-12

Ljungby, 5-7 februari-2019

Grundkurs Tonår

 
Utbildningar för professionella

Intresseanmälan till att bli COPE-kursledare för föräldrar skickas till info@svenskacope eller annika.hanander@skane.se. Ange namn och kommun. Centret försöker att lokalisera utbildningar där det finns efterfrågan för att hålla nere kostnaderna för kursledarna.

Så här säger deltagare efter att ha blivit utbildade till COPE-kursledare;

  • "Mycket bra utbildning, känns inspirerande att fortsätta arbeta med materialet."
  • "Kommer att ta med mig strategierna både i arbetet och privat." 
  • "Intensiva dagar, men ändå lämnade jag dagarna med energi."
  • "Gillar konceptet att föräldrar själva kan och stärker varandra."

Avgiften för en grundkurs är om den arrangeras av Centret, 5.500 kr. Då ingår även medlemsskap i Svenska COPE Föreningen (engångskostnad 500 kr). Som medlem får man tillgång till hemsidans lösenordsskyddade medlemssidor, man får föreningens nyhetsbrev, man får certifiera sig utan ytterligare kostnad samt får tillgång till det utbud av utbildningar och konferenser som Centret arrangerar.

Kommuner/regioner kan köpa in lokala kurser och på det viset komma ner lite i kursavgift/deltagare. Se lokal och central kurs.

Grundkursmanualer kostar 1000 kr och undervisningsfilmer kostar 500 kr. Dessa kan beställas av katrinka.nilsson@skane.se, tel: 040 - 33 35 09 innan utbildningen. Alla prisuppg. är exkl moms.

Alla kursdeltagare behöver ha tillgång till sin egen manual i god tid före kursen, de behöver nämligen läsa den första teoridelen och lektion 1 inför kursstart.

COPE Grundkurs finns numera (sen hösten 2010) i två versioner, 3-12 som tidigare samt Tonår. Kursens första två dagar innehåller mycket teori och metodik, den tredje dagen får man träna på att vara COPE-kursledare.

COPE föräldraskapsstödsprogram är utformad för att svara mot de behov som föräldrar till barn/ungdomar med utagerande problematik kan ha, men har en allmängiltighet som gör att den kan vara ett stöd åt de flesta föräldrar. Strategierna som man använder ser olika ut för ett litet barn och en mogen tonåring, därför finns två versioner.

Viktiga kvalifikationer för att bli kursledare är pedagogisk kompetens, kunskap om barn och vana vid att leda grupper. COPE kan ledas av pedagoger inom förskola och skola, socialarbetare, familjebehandlare, psykologer, sjuksköterskor m fl.

Kommande kurser utannonseras på hemsidan så fort de är färdigplanerade.

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt