logo

Certifiering

I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE Föreningen utarbetat en certifiering för COPE kursledare. På våra medlemssidor har vi lagt in checklistor för lektion 1, 2-9 samt 10. För att bli certifierad COPE kursledare krävs att Du har genomgått grundutbildningen samt att Du;

1. under de 3 första(helst!) kurserna Du leder, efter varje träff fyller i en checklista och markerar de moment som ni har gått igenom.

Det är inte tänkt att alla moment ska vara med vid varje träff eller ens att en träff med alla moment är en perfekt träff. För att optimera föräldragruppen krävs olika prioriteringar vid olika gruppträffar. Det finns både frivilliga och obligatoriska moment i checklistan och förhoppningen är att man efterhand som man får mer erfarenhet, kommer att ha med alla de obligatoriska och allt fler av de frivilliga. Tanken med checklistan är att den ska vara en påminnelse, som uppmärksammar oss på det som missats och med tiden göra oss till bättre COPE kursledare.

Då man har fyllt i sina listor och fått sin arbetsgivare att signera dem, skickas de in till Svenska COPE Centret, se adress på startsidan. Namnen på dem som är certifierade kommer att läggas ut på hemsidan, för att ge en överblick över vilken kompetens som finns inom olika kommuner. Ni som certifieras kommer att få ett diplom samt kommentarer på de listor ni skickat in. 

2. Filmar dig själv under en lektion och skickar in filmen till COPE-Centret.

Certifieringen är en kvalitetssäkring av kursledarna. Föräldrakursen ska se likadan ut och hålla samma höga kvalitet överallt i Sverige. För medlemmar i Svenska COPE Föreningen är certifieringen avgiftsfri.

För att komma in på medlemssidorna krävs det att man har genomgått COPE Grundkurs, antingen 3-12 eller Tonår. Har Du det kan Du gå in på "kontakta oss" och registrera Dig för medlemsskap. Du som redan är erfaren COPE kursledare kan certifiera Dig genom att skicka in en film till Centret, där ni har spelat in er själv då ni håller en lektion. Denna form av certifiering kommer också att krävas för den som vill bli COPE handledare.

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt