logo

Referenser

Cunningham, C. E; Bremner R. & Boyle, M. (1995) Large Group Community-Based Parenting Programs for Families of Preschoolers at risk for disruptive behaviour disorders. Utilization, cost effectiveness, and outcome. Journal of Child Psychology and Psychiatry 36, 1141-1159.

Cunningham C (2005)  A large group community based family systems approach to parent training. In Attention-Deficit Hyperactivity Disorder. A Handbook for Diagnosis and Treatment. 2nd edition Ed. Barkley, R. <?xml:namespace prefix = st1>New York TheGuilford Press.

Cunningham C.E.; Bremner R. & Secord M.(2002) COPE The Community Parent Education Program. Gruppledarmanual. Övers. och bearbetn. Barnpsykiatriska kliniken i Malmö.

Hansson A. (2004) COPE The Community Parent Education Program. Dokumentation av ett pilotprojekt i kommunbaserad föräldrautbildning. Examensarbete 10 p Specialpedagogik C-nivå Lärarhögskolan i Stockholm

Hansson A. (2004) COPE En beprövad utbildningsmetod där föräldrar ger varandra stöd och ideér. PM till Examensarbete 10 specialpedagogik C-nivå . Tyresö kommun

Hellström A./Sinus AB (2003) COPE – The Community Parent Education Program – ett kanadensiskt föräldrautbildningsprogram för barn med beteendeproblem. www.sinus.se

Silverberg, G. & Nilsson L. (2003) Effektiv behandling för utagerande barn och deras familjer. Socionomen, nr 7:2003

Statens Folhälsoinstitut (2004). 11 svenska strukturerade föräldragruppsprogram och utbildningar till föräldragruppsledare. www.fhi.se

Thorell Lisa. B och Hellström Agneta (2006) COPE föräldrautbildning Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala län och Tyresö kommun. Institutionen för psykologi Uppsala Universitet. Barn- och ungdomspsykiatrin Uppsala

Thunström P & Carlsson U (2002) Föräldragrupper – föräldrautbildning enligt COPE-metodiken. Slutrapport oktober 2002. Linköpings kommun

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt