logo

Beställning av material

COPE Grundkurs 3-12 år/Tonår

Manualerna finns med inriktning 3-12 samt med inriktning Tonår. COPE 3-12 är uppdaterad hösten 2019 och COPE Tonår är från 2016, men kommer att uppdateras under 2020. Filmen COPE 3-12 är från 2008 och COPE Tonår är från 2015. Allt material kan rekvireras från Katrinka Nilsson, tfn: 040-33 35 09, e-post, katrinka.nilsson@skane.se

Av kvalitetssäkringsskäl säljs material endast i samband med att deltagare har anmält sig till Kursledarutbildning. Vi säljer inte manualer och filmer för enskilt bruk.

OBS: Det är inte tillåtet att kopiera manualer eller filmer då detta bryter mot Upphovsrättslagen och är därmed olagligt.

 • Kursledarmanualen kostar 1000 kr. och filmen (USB) 500 kr.
 • Föräldrarnas arbetsbok finns att ladda ner på  den lösenordsskyddade medlemsdelen av denna hemsida. De finns också att köpa i upptryckta exemplar. Arbetsboken är på 40 sidor och helt i färg. Den kostar 100 kr. styck. Bara att dela ut till föräldrarna. Alla priser är (exklusive moms och frakt).

Den svenska filmen COPE 3-12 år finns med undertext på följande språk:

 • Somaliska
 • Arabiska
 • Svenska
 • Engelska
 • Dari

Filmen COPE tonår finns med undertext på följande språk:

 • Arabiska
 • Somaliska
 • Svenska
 • Engelska
 • Dari

Strategikort till föräldrar som har gått COPE-kurs

Finns både i 3-12 och Tonår. Priserna är:

40 kr. styck (exkl. moms)

Strategikort 3-12 på bilden ovan.

Problemlösningstriangeln, laminerad för att hålla länge, strl. 90 x 45 cm, 1000 kr./ st.

 

 • Föräldragrupp för föräldrar till barn/ungdomar med ätstörning / COPE-Ät

Materialet till COPE-Ät kostar 1500 kr. och då ingår manual, PPT samt DVD-film, alt. film på USB. Om du vill köpa separat kostar manualen 1000 kr. och filmen 500 kr.

manual cope ät

Information om GDPR

Vi vil informera dig som deltagit i våra kurser och föreläsningar, köpt material eller på annat sätt visat intresse för vår verksamhet om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Sedan den 25 maj 2018 gäller GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och övriga EU. Den nya förordningen som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) skärper kraven på oss som förening när det gäller hur vi hanterar dina personuppgifter är viktigt för oss på COPE-föreningen. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta vad som gäller.

Behandling av personuppgifter

 • Vilka uppgifter lagras?

När du som yrkesperson anmäler dig till och deltar i en utbildning, beställer material, lagrar vi de uppgifter om namn, yrke, arbetsplats och e-postadress som du uppgivit. När du varit i kontakt med oss ang. förfrågningar eller beställer en lokal kurs lagrar vi också i vissa fall dina personuppgifter.

 • Ändamål

De personuppgifter vi får av dig används för att administrera våra kurser och utbildningar, administrera beställningar av material, fakturering, utskick av nyhetsbrev, information om kommande kurser och utbildningar, uppdatering av material, främjande av erfarenhetsutbyte etc. De används också för att kunna svara på frågor, synpunkter och för att ge konsultationer via e-post eller telefon. Vi sparar uppgifterna bara så länge det behövs eller tills du avregistrerar dig.

 • Får några andra ta del av uppgifterna?

COPE-föreningen har som policy att inga personuppgifter som vi har registrerade lämnas ut till samarbetspartners eller till någon annan. På kurser och utbildningar görs deltagarförteckningar som delas ut till alla närvarande om deltagarna samtycker till detta. Om man inte vill stå på deltagarförteckning kan man begära detta. Inga personuppgifter lämnas till så kallat tredjeland (land utanför EU/EES)

Dina rättigheter

 • Rätt till registerutdrag

Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig.

 • Rätt till rättelse

Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.

 • Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke. Om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas.

Kontaktuppgifter

COPE-föreningen, org. nr. 802421-1289, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vill du korrigera eller avlägsna dina personuppgifter eller om du har frågor eller synpunkter gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@svenskacope.se .

 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt