logo

Boktips

Martin Forster: "Fem gånger mer kärlek"

En bok om forskning och praktiska råd för ett fungerande familjeliv, en bok till föräldrar med barn mellan 2 och 12 år. Förlag: Natur & Kultur. Pris: 187 kr (2015 på bokus.com).

Boken innehåller mer än de vanliga råden. I varje kapitel finns beskrivningar av hur Du steg för steg kan utveckla relationen till Ditt barn. Grundläggande teman i föräldraskapet tas upp, som umgänge, rutiner och ansvar, vredesutbrott, trots, syskonbråk och sömn. Ett särskilt kapitel handlar om hur Du kan hjälpa Ditt barn att övervinna rädsla och hantera stress. Varje råd underbyggs av aktuell forskning som beskrivs på ett lättfattligt sätt.

 

Carolyn Webster-Stratton: "De otroliga åren"

En handledning i problemlösning för föräldrar till barn mellan två och åtta år. Förlag: Palmkrons. Pris: 184:- (2015 på bokus.com).

Att vara förälder är förmodligen det svåraste arbete en vuxen kan åta sig, men också det arbete vi får minst utbildning och förberedelse för. De otroliga åren presenterar en metod genom vilken föräldrar kan minska barnens beteendeproblem, en fördjupning av och anknytning till många av COPE-strategierna. Boken omfattar många olika situationer som:

 • Hur tar Du kontroll över Din egen ilska och frustration
 • Hur tar Du hand om beteendeproblem som trots, ilska, ljugande, för mycket TV-tittande, sängvätning och snatteri
 • Hur Du leker med Ditt barn
 • Hur Du använder beröm och belöningar för att uppmuntra gott beteende
 • Hur Du kommunicerar effektivt med Ditt barn.

Boken är bl a baserad på forskning kring mer än tusen familjer.

 

Thomas W.Phelan: "Surviving your adolescents - How to manage and let go of your 13-18 year olds"

Förlag: Child Management Inc. Pris: 141:- (2015 på bokus.com). Språk: Engelska.

Denna boken har använts som inspirationskälla för de "tankemodeller" som finns i föräldrautbildningen för tonårsföräldrar. Om man som förälder kan överse med att boken är skriven utifrån amerikanska förhållanden och att man själv får "tänka till" lite, så är boken full av goda tips och idéer som är universella. Den är dessutom skriven med humor. Några exempel på vad man får lära sig:

 • Vad är normalt tonårsbeteende?
 • Hur ska man hantera tonåringars risktagande beteende?
 • När ska man be om hjälp av någon professionell?
 • Fem sätt att förbättra relationen till Din tonåring.
 • De fyra kardinalsynderna(Vad man inte ska göra!)
 • Hur ska man hantera känslomässig utpressning?

Budskapet i boken är: Som förälder är Du varken ensam eller maktlös. Med denna guidning kan Du överleva Dina tonåringar.

 

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt