logo
  • Hem
  • Föräldrafliken

Föräldrafliken

Hej förälder!

COPE föräldraskapsstödsprogram kommer ursprungligen från Kanada, men finns i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Programmet har en väl beprövad manual som finns översatt till svenska. Man arbetar utifrån en storgruppsmodell. En COPE-grupp består av mellan 20-25 föräldrar, vilket gör programmet kostnadseffektivt och skapar förutsättningar för ett rikt erfarenhetsutbyte mellan föräldrar. En COPE-kurs omfattar normalt 10  gruppträffar om två timmar. Gruppen träffas en gång i veckan. Programmet är mycket deltagarstyrt och diskussionerna förs ömsom i smågrupper och i stor grupp.

COPE finns i två versioner, en för föräldrar till barn som är 3-12 år samt en för föräldrar till tonåringar.

Aktuell forskning genomförd i Sverige visar, att föräldrar som gått COPE är mycket nöjda med den. Föräldrarna höjer sin kompetens, upphör med ilskeutbrott och fysiska bestraffningar, minskar sin stress och blir bättre på att se och positivt förstärka sitt/sina barn/tonåringar.

Varje gruppträff är noga strukturerad och avhandlar en strategi. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt för att bryta negativa cirklar i samspelet. Föräldrar får också arbeta med hur man kan fördela sin uppmärksamhet mellan syskon, hur man kan bortse från vissa mindre förseelser genom att hålla inne med negativa reaktioner, hur man kan förebygga och planera för att hantera problemsituationer och hur man kan förhålla sig när barnet gått för långt. Problemlösningsstrategier och belöningssystem ingår också, liksom hur man kan få ett bra samarbete med skolan.

Varje gruppträff innehåller återkommande moment. Efter en stunds social samvaro placerar sig deltagarna vid småbord med 4 -7 deltagare och utser en smågruppsledare. Deltagarna diskuterar först hur man lyckats med en hemuppgift baserad på den strategi man behandlat gången innan. Betoningen ligger på de gånger man lyckats tillämpa strategin hemma. Därefter följer en sekvens med videoinspelade scener där deltagarna får se en förälder som begår olika fel i sitt bemötande av ett barn. Utifrån dessa scener får föräldrarna diskutera sig fram till lämpligare förhållningssätt. Den föreslagna, mer lämpliga, strategin byggs upp steg för steg och modelleras/demonstreras i nästa moment av gruppledarna enligt föräldrarnas instruktioner. Föräldrarna arbetar sedan i smågrupper med att hitta andra situationer där de kan använda strategin, varefter föräldrarna två och två själva får träna strategin genom egna övningar.  Till sist planerar föräldrarna hur de ska fortsätta tillämpa strategin hemma till nästa gruppträff. Lektionen avslutas med att gruppledaren sammanfattar veckans strategi.

Vill du veta mer om COPE, se då gärna vår informationsfilm under filmfliken!

Vänliga hälsningar från Svenska COPE Föreningen

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt