logo

Nätverk

Kartläggning 2010-2011

Som ett resultat av kartläggningen av COPE-verksamhet i Sverige 2010-11, finns det nu en lista över kontaktpersoner/samordnare i Sverige, från totalt 95 kommuner. Detta nätverk är viktigt dels för kommunikationen mellan Centret och landet, men även mellan kommunerna, att man kan ha kontakt med varandra för erfarenhetsutbyte och samarbete. Listan finns på länken nedan.

pdfCOPE_Kontaktpersoner-Samordnare.pdf

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt