logo

Certifierad COPE kursledare

I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE-föreningen utarbetat en certifiering för COPE kursledare.

På medlemssidorna finns checklistor för lektion 1, 2-9 samt 10. För att bli certifierad COPE kursledare krävs att Du har genomgått grundutbildningen samt att Du under de 3 första COPE-kurserna Du leder, efter varje träff fyller i en checklista och markerar de moment som ni har gått igenom.

Det är inte tänkt att alla moment ska vara med vid varje träff eller ens att en träff med alla moment är en perfekt träff. För att optimera föräldragruppen krävs olika prioriteringar vid olika gruppträffar. Det finns både obligatoriska och frivilliga moment i checklistan och förhoppningen är att efterhand som erfarenheten ökar, kommer de obligatoriska momenten och alltfler av de frivilliga att öka. Tanken med checklistan är att den ska vara en påminnelse, så att är trogen metoden och manualen.

Då man har fyllt i sina listor och fått sin arbetsledare att signera dem, skickas de in till Svenska COPE Centret, se adress på startsidan. Ni som certifieras kommer att få ett diplom samt kommentarer på de listor ni skickat in.

Certifieringen är en kvalitetssäkring av kursledarna. COPE-kursen ska se likadan ut och ha samma höga kvalitet överallt i Sverige. För medlemmar är certifieringen avgiftsfri.

Ni som redan är erfarna COPE kursledare (som haft minst tre föräldrakurser) kan certifiera er genom att skicka in en film, där ni har spelat in er själv  då ni håller ett kurstillfälle. 

2019 finns det 60 stycken certifierade COPE-kursledare. 

 

 

 

Skriv ut Email

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt