logo

Certifierad COPE kursledare

I samarbete med Charles Cunningham har Svenska COPE föreningen utarbetat en certifiering för COPE kursledare.

På våra medlemssidor har vi lagt in checklistor för lektion 1, 2-9 samt 10. För att bli certifierad COPE kursledare krävs att Du har genomgått grundutbildningen samt att Du under de 3 första COPE-kurserna Du leder, efter varje träff fyller i en checklista och markerar de moment som ni har gått igenom.

Det är inte tänkt att alla moment ska vara med vid varje träff eller ens att en träff med alla moment är en perfekt träff. För att optimera för föräldragruppen krävs olika prioriteringar vid olika gruppträffar. Det finns både obligatoriska och frivilliga moment i checklistan och förhoppningen är att ni efterhand som ni får mer erfarenhet, kommer att ha med alla de obligatoriska och alltfler av de frivilliga. Tanken med checklistan är att den ska vara en påminnelse, som uppmärksammar oss på det som missats och med tiden göra oss till bättre COPE kursledare.

Då man har fyllt i sina listor och fått sin arbetsledare att signera dem, skickas de in till Svenska COPE Centret, se adress på startsidan. Namnen på dem som är certifierade kommer att läggas ut på hemsidans öppna del, för att ge en överblick  över vilken kompetens som finns inom olika kommuner. Ni som certifieras kommer att få ett diplom samt kommentarer på de listor ni skickat in.

Certifieringen är en kvalitetssäkring av kursledarna. COPE-kursen ska se likadan ut och ha samma höga kvalitet överallt i Sverige. För medlemmar är certifieringen avgiftsfri.

Ni som redan är erfarna COPE kursledare (som haft minst tre föräldrakurser) kan certifiera er genom att skicka in en film, där ni har spelat in er själv  då ni håller en lektion. Denna form av certifiering kommer också att krävas för den som vill bli COPE handledare.

 

60 stycken certifierade kursledare:

Gunilla Silverberg, Ledamot, Svenska COPE Föreningen, Kursledarutbildare

Agneta Hellström, Kursledarutbildare, SINUS AB

Göran Sigroth, Kursledarutbildare

Anna-Carin Forsgren, Kursledarutbildare

Peter Thunström, Kursledarutbildare

Lars Holmgren, Kursledarutbildare

Peter Karlsson, Kursledarutbildare

Gunilla Carlsson Kendall, Kursledarutbildare

Tina Brodin, Ordförande i COPE-föreningen, Kursledarutbildare

Ingrid Zaar, Familjestödsverksamheten, Malmö

Ulf Persson, Behandlingsassistent, BUP, Malmö

Roger Andersson, Familjebehandlare, Eslövs kommun

Anders Svensson, Familjebehandlare, Eslövs kommun

Lena Ljunggren, Specialpedagog, Vellinge kommun

Agneta Möller, Förskollärare, Vellinge kommun

Annelie Lindberg, Behandlingsassistent, BUP, Malmö

Sara Albin, Kurator, Svedala kommun

Joakim Wollin, Kurator, Svedala kommun

Annika Andersson, SOF Helsingborg

Ann-Mari Nilsson, Ystad kommun

Annika Hanander, Koordinator, Kursledarutbildare

Ida Rydh, Fryshuset Göteborg

Sara Azzazi, Fryshuset Göteborg

Agneta Svanberg-Arnrud, Mönsterås kommun

Linnéa Linde, Socialrådgivare, Falu kommun

Åke Ljungberg, Socialrådgivare, Falu kommun

Anette Svensson, Hälsoutvecklare, Kungsbacka kommun

Kerstin Ornstein, Familjebehandlare, Uppsala kommun

Lena Justusson, Familjebehandlare, Uppsala kommun

Kerstin Andersson, Förskollärare, Ystad kommun

Fatima Spreco, Nya Rydsskolan, Linköping

Lotta Olsson, Socialrådgivare, Falu kommun

Maria Melanoz, Krungårdsskolan, Blomstermåla

Katarina Lundgren, Lärare Svarteskolan, Ystad

Åsa Lindblom, Lärare Svarteskolan, Ystad

Malin Tidlund, Behandlingssekreterare, Motala kommun

Maria Alin, Familjebehandlare, Vetlanda kommun

Åke Persson, Familjebehandlare, Vetlanda kommun

Rita Cifliku, Föräldrarådgivare, Malmö kommun

Monica Wickelius, kurator, Eksjö

Anita Ericson, specialpedagog, Eksjö

Jeanette Nielsen, BUP, Lund

Anette Svensson, Hälsoutvecklare, Kungsbacka kommun

Anne-Karin Wellbring Guth, Förebyggande enheten,  Lunds kommun

Rigmor Westman, Förebyggande enheten, Lunds kommun

Anna Thurfjell-Klein, Familjebehandlare, Uppsala kommun

Grethel Flygare, Familjebehandlare, Uppsala kommun

Ammi Albinsson, Behandlingssekreterare, Motala kommun

Moa Forsberg, Borås Stad

Kajsa Westergren, Nordanstigs kommun

Mathias Ivarsson, Socialrådgivare, Kristianstads kommun

Marie Wannerö, Fältsekreterare, Vetlanda kommun

Carolina Nors, Socionom, Vetlanda kommun

Victoria Björn, Vetlanda kommun

Lisbeth Anbakk, Uppsala kommun

Kerstin Brittsjö, Uppsala kommun

Heléne Franck, Familjebehandlare, Katrineholms kommun

Monica Martinsson, Vetlanda kommun

Edina Lovasi Rörvik, Specialpedagog, Göteborgs stad

Iréne Lundberg, Socionom, Göteborgs stad

 


 

 

 

Skriv ut E-post

COPE film

med tal 2,54 min

COPE film

med text 1,21 min

Har du frågor?

kontakt